Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učíme se ve čtvrté třídě

21. 11. 2017

HAPPY STREET 2

Vážení rodiče,

pro některé žáky by byl již ve 4. ročníku vhodným doplňkem výuky angličtiny časopis R&R. Je určen pro žáky 4.-7. tříd k rozšíření slovní zásoby, obsahuje jednoduché texty, doplňovačky, hádanky, křížovky, reálie.Děti se mohou zapojit do soutěží, věnovat se samostudiu.

Zvažte objednávku, v případě zájmu mě kontaktujte. Cena je 220 Kč(10 čísel).

Více informací naleznete zde:

http://www.bridge-online.cz/rr/ 

 

Zde naleznete podpůrné materiály k výuce:

Příběh:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories_02/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovní zásoba:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_03/picturedictionary_03_01?cc=cz&selLanguage=cs

 

Očekávané výstupy listopad:

 • žák čte krátké příběhy a porozumí jim
 • zopakuje a rozšíří si slovní zásobu na téma jídlo
 • tvoří krátké věty o jídle
 • jednoduše určuje čas
 • předvádí objednávání jídla a pití v kavárně
 • rozumí krátkým poslechovýmtextům
 • doplní část delšího textu dle vzoru
 • poučí se o významu ovoce a zeleniny -zdravá výživa
 • dozví se o tradičním britském jídle
 • účastní se her a činností

 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Očekávané výstupy říjen:

 • žák určuje členy rodiny
 • žák čte krátké texty a porozumí jim
 • žák vytváří krátké věty popisující rodinu
 • pozná a jmenuje čísla do 100
 • provádí jednoduché početní operace v anglickém jazyce
 • rozumí krátkým poslechovým textům
 • doplní část textu dle vzoru
 • účastní se her a činností

Procvičování členů rodiny zde:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_02/picturedictionary_02_01?cc=cz&selLanguage=cs

Příběh:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories_02/story_02?cc=cz&selLanguage=cs

 Procvičování čísel zde:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_02/picturedictionary_02_02?cc=cz&selLanguage=cs

HRY:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_02/games_unit02_01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_02/games_unit02_02?cc=cz&selLanguage=cs

 

TESTY:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/czechexercises/lekce1?cc=cz&selLanguage=cs

 

 

.................................................................................................................................

Aneceda:

https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ

https://www.youtube.com/watch?v=ei0iFs5uF6w

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-alphabet-song

 

Očekávané výstupy - září:

 • žák přečte krátký příběh, porozumí mu
 • žák říká anglickou abecedu
 • žák hláskuje známá slova
 • žák porozumí krátkým poslechovým textům
 • žák si vytvoří obálku časopisu
 • žák se účastní her a činností

Učivo

 • What is this? What are these?
 • What´s this...? It´s  a....
 • She is... She isn´t...Is she...?
 • spelling
 • magazines