Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učíme se v páté třídě

2018_2019

27.3.

Vytvoř si svůj komiks a pošli kamarádovi:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/comic-strip-maker

 

HARRY THE HAPPY SNOWMAN 

https://www.youtube.com/watch?v=wnVlHPw1fKg

CHRISTMAS VOCABULARY:

https://www.youtube.com/watch?v=DG0kGAFUgUw

 

5.11.

UNIT 2 téma rodina a přátelé ( období listopad)

Gramatika -  tvary slovesa TO BE, přivlastňovací zájmena, Wh – questions, slovní zásoba – státy, rodina, dny v týdnu

Komunikace a dovednosti – pokládání otázek, představování osob

Kultura – adresa a její podoby

Zeměpisné pojmy v anglickém jazyce

Projekt –Moje rodina

Vše můžeš volně procvičovat:

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Před testem pak na :

http://www.projectonlinepractice.com

 

3.10. 

Žáci se zaregistrovali do online procvičování třída. Registrační údaje obdrželi do emailu.Tento systém budeme využívat při hodnocení dosaženého pokroku, výsledky procvičování jsou dostupné i vyučujícímu.

 

10.10.

Připravujeme se na test z UNIT 1, napíšeme si 16.10.

Procvičuj online z dostupných materiálů.

Zadali jsme 1. projekt s názvem MY LIFE - popiš několik věcí, skutečností ze svého života, viz učebnice s.15, můžeš v papírové podobě i elektronicky. Splnění projektu je součást hodnocení.

Vstup na stránky zde:

http://www.projectonlinepractice.com

 

VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ ONLINE PROCVIČOVÁNÍ ZDE:

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

 

UNIT 1C:

song:

https://www.youtube.com/watch?v=RKaxRYJ5AMY

 

2017_2018

HAPPY STREET 2

17.5. napíšeme si TEST 6, žáci obdrželi pracovní list pro přípravu

Očekávané výstupy květen, červen:

 • čte krátké příběhy a porozumí jim
 • pojmenuje běžné profese
 • tvoří krátké věty, popisuje zaměstnání
 • dozví se informace o sluneční soustavě
 • doplní psané texty
 • účastní se her a činností
 • tvoří krátké věty o počasí
 • popíše, co mají lidé na sobě
 • ptá se, co lidé dělají
 • vytvoří graf počasí
 • dozví se ročních obdobích různých částech světa

Očekávané výstupy duben:

 • čte krátký příběh a rozumí mu
 • určí volnočasové aktivity
 • tvoří krátké věty popisující volnočasové činnosti
 • říká názvy dnů v týdnu
 • pojmenuje různé druhy tv pořadů
 • pohovoří o knihách
 • doplní psané texty dle vzoru
 • poučí se o outdorových činnostech v různých částech světa
 • účastní se her a činností

V pondělí 26.2. proběhne v tělocvičně školy divadelní představení v anglickém jazyce s názvem TRAVEL MACHINE.

V rámci přípravy procvičujeme názvy kontinentů a živočichů na nich žijících.

Očekávané výstupy únor, březen:

 • žák čte krátké příběhy a porozumí jim
 • určí a pojmenuje místa ve městě
 • tvoří krátké věty, kterými  popisuje město
 • určí druhy dopravních prostředků
 • naučí se říkanku
 • zahraje scénku - nakupování jízdenky
 • rozumí krátkým poslechům
 • postupuje podle udání směru a směr udá
 • čte v mapě
 • účastní se her a činností
 • doplní psané texty dle vzoru
 • dozví se,  jak vypadá doprava v Londýně
 •  

ANIMALS - procvičování

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/underwater-animals-1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/wild-animals-1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/wild-animals-2

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/underwater-animals-2

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/wild-animals-3

 

THE CARNIVAL OF THE ANIMALS:

https://www.youtube.com/watch?v=1L993HNAa8M

https://www.youtube.com/watch?v=O9P1LOBepcY

 

 

Očekávané výstupy leden:

 • žák čte krátké příběhy a porozumí jim
 • určí a pojmenuje zvířata
 • tvoří krátké věty, kterými zvířata popisuje
 • porovnává velikost a věk
 • naučí se říkanku
 • ptá se, kde věci jsou a odpovídá na takové otázky
 • rozumí krátkým poslechům
 • účastní se her a činností

Zde naleznete podpůrné materiály k výuce:

7.12.

V pondělí 11.12. si napíšeme test - hodiny, sestavování vět ze slov, vyjádření vlastnictví  some /any, rozhovor v restauraci. Žáci dostali pracovní listy k procvičení.

Christmas story:

https://www.youtube.com/watch?v=lFn_IMuScFM (snowman)

https://www.youtube.com/watch?v=cFMUSM4U91g#action=share

CHRISTMAS:

https://supersimpleonline.com/song/s-a-n-t-a/

https://supersimpleonline.com/song/what-do-you-want-for-christmas/

https://supersimpleonline.com/song/little-snowflake/

 

Určování času:čas_prezentace

 

https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo

https://www.youtube.com/watch?v=NRmARl7Gm4k

https://www.youtube.com/watch?v=8w1MgXz_uZg

https://www.youtube.com/watch?v=SvSGe1GUzR0

https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTlM0VA

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/time

 

Příběh:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories_02/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovní zásoba:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_03/picturedictionary_03_01?cc=cz&selLanguage=cs

 

Očekávané výstupy listopad:

 • žák čte krátké příběhy a porozumí jim
 • zopakuje a rozšíří si slovní zásobu na téma jídlo
 • tvoří krátké věty o jídle
 • jednoduše určuje čas
 • předvádí objednávání jídla a pití v kavárně
 • rozumí krátkým poslechovýmtextům
 • doplní část delšího textu dle vzoru
 • poučí se o významu ovoce a zeleniny -zdravá výživa
 • dozví se o tradičním britském jídle
 • účastní se her a činností

 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Očekávané výstupy říjen:

 • žák určuje členy rodiny
 • žák čte krátké texty a porozumí jim
 • žák vytváří krátké věty popisující rodinu
 • pozná a jmenuje čísla do 100
 • provádí jednoduché početní operace v anglickém jazyce
 • rozumí krátkým poslechovým textům
 • doplní část textu dle vzoru
 • účastní se her a činností

Procvičování členů rodiny zde:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_02/picturedictionary_02_01?cc=cz&selLanguage=cs

Příběh:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories_02/story_02?cc=cz&selLanguage=cs

 Procvičování čísel zde:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_02/picturedictionary_02_02?cc=cz&selLanguage=cs

HRY:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_02/games_unit02_01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_02/games_unit02_02?cc=cz&selLanguage=cs

 

TESTY:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/czechexercises/lekce1?cc=cz&selLanguage=cs

 

 

.................................................................................................................................

Aneceda:

https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ

https://www.youtube.com/watch?v=ei0iFs5uF6w

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-alphabet-song

 

Očekávané výstupy - září:

 • žák přečte krátký příběh, porozumí mu
 • žák říká anglickou abecedu
 • žák hláskuje známá slova
 • žák porozumí krátkým poslechovým textům
 • žák si vytvoří obálku časopisu
 • žák se účastní her a činností

Učivo

 • What is this? What are these?
 • What´s this...? It´s  a....
 • She is... She isn´t...Is she...?
 • spelling
 • magazines