Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učíme se ve třetí třídě

2018/2019

Milí žáci a rodiče, zde naleznete užitečné informace týkající se výuky angličtiny ve skupině III.A,C.

V letošním roce budou děti používat učebnici HAPPY STREET 1.

I k této učebnici budou dostávat podpůrné materiály na stránky.

Odkazy z loňského školního roku jsou ponechány pro domácí procvičování.

16.4. 

HAPPY EASTER

https://www.youtube.com/watch?v=LYF1mLn5uLM

https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/speak/the-great-egg-hunt

5.2.

ROAD SAFETY

https://www.youtube.com/watch?v=_NeEF1fwT4k

https://www.youtube.com/watch?v=8yawqHexpBU

https://www.youtube.com/watch?v=Htr-SMmP5uM

https://www.youtube.com/watch?v=HhrfOgLjBvg

12.12.

 

 

AT THE SHOP

 procvič si slovní zásobu:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04/picturedictionary_04_01?cc=cz&selLanguage=cs

zazpívej písničku:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_04/singalong_unit04chant?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

zahraj hry:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_04/games_unit04_01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_04/games_unit04_02?cc=cz&selLanguage=cs

 

5.11. 

Učivo (říjen, listopad)

At home (Doma)

Hračky –jednoduchý popis, otázka Is it…? Jednoduchý příběh – poslech, čtení, e-mail, anglické deskové hry

Halloween –seznámení s tradicí, jednoduchá slovní zásoba, rytmické říkanky, dramatizace

At the shop – ( V obchodě ) slovní zásoba

 

MUSICAL INSTRUMENTS:

https://www.youtube.com/watch?v=3ogepZsCnbY

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/musical-instruments-1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/musical-instruments-2

10.10.

Psali jsme krátký test  - názvy barev.

Učebnice s. 12, anglicky mluvící země, otázka a odpověď:

WHERE ARE YOU FROM? I AM FROM .....

3.10.

Procvičujeme názvy barev - mluvíme i píšeme, procvičuj zde:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_02/picturedictionary_02_02?cc=cz&selLanguage=cs

Zpíváme písničku:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_02/singalong_unit02chant2?cc=cz&selLanguage=cs

Poslouchali jsme příběh a učíme se vyjádření:

CAN I BORROW YOUR ......, PLEASE? YES.HERE YOU ARE.

Příběh zde :

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_02?cc=cz&selLanguage=cs

Hra na procvičení názvu školních potřeb:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_02/games_unit02_02?cc=cz&selLanguage=cs

26.9. 

Procvičujeme psaní číslovek 1-12, děti si doma procvičí, zkusíme si zítra 27.9. prověřit písemně.

Procvičujeme názvy školních potřeb:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_02/picturedictionary_02_01?cc=cz&selLanguage=cs

Učebnice s. 8, učíme se otázku WHAT´S THIS? , odpověď IT´S A BOOK. (A PEN, A PENCIL, A RUBBER, A RULER, A PENCIL CASE)

Pracovní sešit s. 7/1 poslech.

 

 20.9.

UNIT 1

 

25.9. SI NAPÍŠEME TEST Z 1 LEKCE.

 

DĚTI DOSTALY DOMŮ PRACOVNÍ LIST, KTERÝ SLOUŽÍ  JAKO PŘÍPRAVA NA TEST.

PRACOVNÍ LIST NENÍ DOMÁCÍ ÚKOL. JE NA ŽÁCÍCH, KTERÉ CVIČENÍ POVAŽUJÍ ZA NUTNÉ SI PROCVIČIT NA TEST.

PŘI PŘÍPRAVĚ MŮŽOU POUŽÍT UČEBNICI, PRACOVNÍ SEŠIT. 

KRÁTKÝ TESTO ONLINE ZDE:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/lekce1?cc=cz&selLanguage=cs

 

Procvičujeme pozdravy, zdvořilostní fráze. Příběh:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_01?cc=cz&selLanguage=cs

Procvičujeme čísla 1-10:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_01/picturedictionary_01_01?cc=cz&selLanguage=cs

Samostatně se učíme psát číslovky.

Zpíváme písničky:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_01/singalong_unit01song2?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_01/singalong_unit01song3?cc=cz&selLanguage=cs

Procvičujeme psanou podobu slov. Žáci vždy píší slova podle předlohy.

.

........................................................................................................................................................................................................

 

2017/2018

 

13.6.

Učíme se nová slova - názvy oblečení, procvičuj zde:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_06?cc=cz&selLanguage=cs

Zpívali jsme písničku:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs

DALŠÍ LETNÍ PÍSNIČKY (SUMMER SONGS:)

https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI

https://www.youtube.com/watch?v=3QvBpDLgAWg

 

Poslouchali jsme příběh, učíme se vyádření I am wearing... ( Já mám na sobě....)

Příběh:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_06?cc=cz&selLanguage=cs

DÚ -  pracovní sešit s.67, obrázkový slovník,  vystřihni, vybarvi, pojmenuj, přines na příští hodinu, budeme s ním pracovat

 

 

 

30.5.

Učebnice s. 34 - příběh myšky Tiny

učebnice s. 35 - Where is my phone? Is it ni the....

Procvičujeme otázku Where is my..._ Is it ni the...?

Přidáváme psanou podobu slov - místnosti v domě

DÚ - s. 51 , vytvoř knížku myšky Tiny, doplňuj dle učebnice, příští hodinu proběhne prezentace

23.5.

Procvičujeme mluvenou i psanou podobu slov - místnosti v domě.

Procvičujeme otázky:

WHERE IS MY ...? ( Kde je  moje..?)

IS IT IN... ? ( Je to v ...?)

V učebnici s. 33 najdeš písničku, poslouchej zde:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_05/singalong_unit05chant?cc=cz&selLanguage=cs

16.5.

Procvičujeme názvy místností v domě - mluvená a psaná podoba slov.

Procvičujeme otázku Is it.. ? ( Je to...?) a odpověď na ni.

Poslouchali jsme příběh:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_05?cc=cz&selLanguage=cs

Procvičovali jsme poslech v pracovním sešitě s. 29.

- pracovní sešit s.28, označ správné slovo patřící k obrázku, ještě jednou to slovo napiš pod, všechna slova si přečti nahlas, můžeš vybarvit , ale nemusíšsmiley

 

9.5.

Začali jsem novou lekci, učebnice s. 30,31. Učíme se názvy místností v domě, 6 slov, zatím jen zvuková stránka.

Procvičuj zde:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_05?cc=cz&selLanguage=cs

Hry na procvičování zde:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_05/games_unit05_02?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_05/games_unit05_01?cc=cz&selLanguage=cs

DÚ - pracovní sešit, s. 65, vystřihni, pojmenuj, můžeš vybarvit, přines do školy, budeme hrát hry ve dvojicích

25.4.

Žáci prezentovali vyrobené knížky.

Procvičujeme psaní I´VE GOT... ( s pomocí vzoru).

Příští hodinu 2.5. si napíšeme jednoduchý test ( 6 částí hlavy, vyjádření I ´ve got...)

DÚ - dokonči cvičení na PL ze školy a na druhou stranu nakresli obličej se všemi částmi v různých barvách.

 

11.4.

Procvičujeme  vyjádření I´ve got.. , mluvená i psaná podoba, tvořili jsme věty dle nápovědy, četli jsme příběh myšky Tiny s. 28

pracovní sešit s.49, vystřihni, dopiš, vybarvi, přečti nahlas, příští hodinu budeme prezentovat před spolužáky

28.3.

Procvičujeme  vyjádření I´ve got.. ( Já mám...), zpívali jsme písničku, mluvili ve dvojicích.

pracovní sešit s.24, spoj, dopiš, vybarvi a přečti.

EASTER - "vypisovali" jsme EASTER EGG ( velikonoční vajíčko), ať se děti pochlubí doma, jak se to dělásmiley

Poslouchali jsme velikonoční příběh, učebnice s. 44

Velikonoční písnička zde:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_easter/singalong_eastersong?cc=cz&selLanguage=cs

21.3.

Procvičujeme zvukovou a psanou podobu slov - části obličeje.

Poslouchali jsme příběh v učebnici s.26:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_04?cc=cz&selLanguage=cs

Procvičujeme vyjádření I´ve got...(Já mám...)

- pracovní list, psaní slovní zásoby

7.3.

UNIT 4 s 24 a 25, slovní zásoba - části obličeje. Procvičuj zde:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_04?cc=cz&selLanguage=cs

- PS s. 63, vystřihni obrázky, pojmenuj, přines na další hodinu do školy

28.2.

Končíme UNIT 3 (potraviny, pití, I like.., I don´t like...), četli jsme příběh myšky Tiny s. 22, sledovali jsme příběh na s. 23.

Příští hodinu 7. 3. si napíšeme jednoduchý test na ověření dovednosti přiřadit slovo a obrázek, porozumět poslechu a dopsat chybějící slova, ale s nápovědou.

knížka myšky Tiny , pracovní sešit s. 47, vystřihni, slep, dopiš, vybarvi a PŘEČŤI nahlas.

 

Viděli jsme dnes divadelní představení v anglickém jazyce, zde jsou některé písničky:

NEW SONGS

Mr.Sun 

https://www.youtube.com/watch?v=hlzvrEfyL2Y

The Ants go marching one by one:

 

https://www.youtube.com/watch?v=2S__fbCGwOM

15.2.

Procvičujeme názvy jídla a pití a  vyjádření I like... I don´t like ... (mluvená i psaná podoba)

Hráli jsme BINGO.

DÚ- pracovní list, doplň chybějící písmena, přečti nahlas slova

7.2.

Procvičujeme názvy jídla a pití a  vyjádření I like... I don´t like ... (mluvená i psaná podoba)

Pracovní sešit s. 18, 19 - křížovka, kdo nestihl ve škole, dokončí doma.

31.1.

Dnes jsme pracovali ve větší skupině i s dalšími žáky II.A.

Procvičujeme potraviny - výslovnost a psaní.

Vyjadřujeme I like... I don´t like.

Rozšířili jsme si slovní zásobu o další slova ( učebnice s.21):

COFFEE,TEA,  LEMONADE, ORANGE JUICE , WATER, MILK

Zpívali jsme písničku:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_03/singalong_unit03chant?cc=cz&selLanguage=cs

DÚ - pracovní list, dopiš do řádků názvy pití, vždy alespoň 2 slova (můžeš i vícesmiley)

24.1.

slovní zásoba na téma jídlo, poslouchali jsme příběh, učíme se reagovat na otázku : DO YOU LIKE... ? (Máš rád...?)

Příběh poslouchej zde:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_03?cc=cz&selLanguage=cs

DÚ - pracovní sešit s.16, zkontroluj nákup, označ, co vidíš a co nevidíš, slova si čti nahlas

 

 

17.1.

UNIT 3

slovní zásoba na téma jídlo, učebnice s. 19, procvičuj zde:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_03?cc=cz&selLanguage=cs

Vystřihli jsme si ve škole obrázkový slovník, hráli jsme pexeso, další hry zde:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_03/games_unit03_01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_03/games_unit03_02?cc=cz&selLanguage=cs

DÚ - pracovní sešit s.15, hledáme Rodneyho a jeho školní věci, dokresli a dopiš

 

10.1.

Všechny děti dnes prokázaly, že přečtou a pojmenují 6 slov z tématu škola. Hodnocení je v ŽK.

pracovní sešit, s.14, vybarvi a dopiš, někdo již stihl ve škole v rámci samostatné práce.

4.1.

Procvičujeme vyjádření barva + předmět, četli jsme příběh myšky Tiny v učebnici s. 16

DÚ - pracovní sešit s. 45, vystřihni, dopiš, dokresli ( dle učebnice s. 16), přečti nahlas, v další hodině budeme knížky prezentovat

20.12.

CHRISTMAS

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-busy-elf

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/santas-little-helper

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/santa-santa-high-the-sky

 

https://supersimpleonline.com/song/s-a-n-t-a/

https://supersimpleonline.com/song/what-do-you-want-for-christmas/

https://supersimpleonline.com/song/little-snowflake/

 

13.12.

Užíváme si Vánoční atmosféru. Zpíváme písničky, žáci dostali i domácí úkol na téma Vánoce - pracovní list, zopakují si barvy, procvičí pozornost.

Procvičujeme vyjádření BARVA  +PŘEDMĚT ( A RED CHAIR....) ústně a písemně.

6.12.

Vážení rodiče, chybějící domácí úkoly a pomůcky komplikují život samotným žákům, kterých se to týká, jejich spolužákům i učiteli. Dohlédněte prosím na důslednou přípravu na hodinu jazyka. Důslednost se všem vyplatíyes.

 

Zahájili jsme vánočními písničkami:

 

CHRISTMAS:

https://supersimpleonline.com/song/s-a-n-t-a/

https://supersimpleonline.com/song/what-do-you-want-for-christmas/

https://supersimpleonline.com/song/little-snowflake/

 

Zaměřili jsme se na psaní slov ( téma škola) a procvičení vyjádření MY /YOUR.

Zkoušíme popsat předmět, přiřadit mu barvu např red clock.

Zpívali jsme k tomu písničku:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_02/singalong_unit02song2?cc=cz&selLanguage=cs

pracovní list, dopiš věty typu :This is my chair. (podle vzoru)

Věty pak nahlas přečti.

 

 

29.11.

Pracovali jsme s obrázky, "četli jsme je", hádali je, procvičovali jsme paměť (zapamatovat si uspořádání). Žáci, kteří si obrázky nepřinesli, nemohli tyto aktivity plně absolvovat.

 Vážení rodiče,dohlédněte, prosím, aby děti byly na hodinu vybaveny všemi pomůckam i domácím úkolem. Většinou na něj navazujeme v další hodíně. Děkuji vám za spolupráci. O.Čermáková

Procvičujeme slovní zásobu na téma škola (6 slov).

Poslouchali jsme příběh na s.14, učíme se vyjádřit MY / YOUR ( můj/ tvůj)

Příběh zde:

http://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_02?cc=cz&selLanguage=cs

- pracovní sešit s. 10, dopiš čísla, slova si nahlas přečti

22.11.

Napsali jsme si jednoduchý test, téma zvířata.

Začali jsme novou lekci s.12 a 13, téma škola.

Procvičuj zde:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_02?cc=cz&selLanguage=cs

 

Zpívali jsme písničku s pohybovým doprovodem:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_02/singalong_unit02song?cc=cz&selLanguage=cs

 

- pracovní sešit, s.59, vystřihni, vybarvi, pojmenuj a přines si do školy, budeme se slovníkem pracovatyes

8.11.

Žáci prokázali, že přečtou a přiřadí název živočicha ( použili jsme plyšová zvířátkasmiley), výsledek je v žákovské knížce.

Četli jsme příběh myšky Tiny na s.10

DÚ - pracovní sešit s.43, vyrob si knížku myšky Tiny - ukazovali jsme si ve škole, vystřihni dle přerušované čáry, slep v místě šedivého pruhu, podle učebnice dopiš a dokresli ( s.10), příběh doma někomu přečti smiley.

PŘÍŠTÍ HODINU PROBĚHNE PREZENTACE KNÍŽEK

 

1.11.

Procvičujeme vyjádření I CAN SEE....

Zkoušíme otázku CAN YOU SEE....?, pracovní sešit s.6

Zpívali jsme písničku a doprovodili ji pohybem:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_01/singalong_unit01song2?cc=cz&selLanguage=cs

 

25.10.

Připomněli jsme si Halloween

Poslechni si a zazpívej písničky zde:

https://supersimpleonline.com/halloween/

Poslouchali jsme příběh, učebnice s. 8, najdeš zde:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_01?cc=cz&selLanguage=cs

procvičujeme vyjádření I can see... / Můžu vidět....

pracovní list, vybarvi duchy (GHOST) dle zadání, čarodějnici (WITCH )  můžeš vybarvit také, není povinné.

 

18.10.

procvičujeme psanou podobu slov, pracovní sešit s.4, hráli jsme hry s obrázkovým slovníkem, hádali názvy živočichů

DÚ - dokonči pracovní list ze školy, slova přečti

11.10.

 

Slovní zásoba - 6 zvířat ze SAFARI:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_01?cc=cz&selLanguage=cs

DÚ  pracovní sešit s.57, vystřihni si obrázkový slovník 

Zahraj si hry:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_01/games_unit01_01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_01/games_unit01_02?cc=cz&selLanguage=cs

Zazpívej písničku:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_01/singalong_unit01song?cc=cz&selLanguage=cs

 

 

4.10.

Zkoušíme si říkat a zpívat abecedu, procvičuj zde:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_intro/singalong_unit01chant?cc=cz&selLanguage=cs

Píšeme jednoduchá slova - jména a názvy osob.

DÚ - pracovní list, označ název osoby, na druhé straně napiš název osoby a připoj k obrázku.

Můžeš si i vybarvit, pokud chcešsmiley

20.9.

Procvičujeme:

pozdravy HELLO! GOODBYE!

vyjádření I AM..... ( Já jsem...)

učebnice s.4 a 5

vytvoř si loutku na tužku, pracovní sešit s.55, vystřihni, přelož  a slep šedivé pruhy, můžeš i vybarvit.yes 

Příští hodinu přines do školy. Zahrajeme si s  loutkami.

6.9.

Opakujeme učivo 1. ročníku.

Materiály naleznete zde:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs